T022第二个情人节写真套图67P爱丽莎尤果网

T022第二个情人节写真套图67P爱丽莎尤果网

此药并不洞泄刮肠大泻,但取痰积恶物,自肠胃次第而下。人身无处非血,无处非气,如地无处非水,而必注于江河,乃有其流动可见,故诊脉必于经隧也。

脾为思,思伤脾,以怒胜之。 有力痰食,无力气郁。

外感六淫,因之于天。有脾胃湿热下流者,除湿清热升清为主。

不必交亦泄者,亦不必梦交与寐乃遗可知也。即不谬,而浮主表病,亦主里虚;沉主内邪,亦主阳陷,其为虚热实热,内因外因,非参合四诊,安能细辨。

结则缓中时或一止,止而复来。热痰加川贝母,湿痰加半夏,无汗加羌活、紫苏,汗多加黄、白术。

 每服二钱,白汤调服。皆言风者,厥阴木气之所主也。

Leave a Reply