Rosimm第2489期粉色薄纱睡衣美女撩衣露透视内裤秀屁沟翘臀29PROSI写真

Rosimm第2489期粉色薄纱睡衣美女撩衣露透视内裤秀屁沟翘臀29PROSI写真

予业斯道三十余年,今始认得病情形状,与用药治法,一并叙陈。因内伤而致者,由素秉阳衰,有因肾阳衰而不能启真水上升以交于心,心气即不得下降,故不卧;有因心血衰,不能降君火以下交于肾,肾水即不得上升,亦不得卧。

法宜扶下焦之阴,如四苓滑石阿胶汤,益元散之类。气也者,周身躯壳之大用也。

法宜温中,如理中汤,香砂六君,甘草干姜汤,加香附、安桂、丁香之类。夫乾坤交媾,首生长男长女,后天以坎离代乾坤,而天三生木之旨,即在此处便见,而玉茎、阴户,亦于此攸分。

愚夫愚妇,固说不知,而读书明理这之士,亦岂不晓。因真阳虚而阴气上攻者,其人齿牙虽痛,面色必青白无神,舌多青滑黑润、黄润、白黄而润,津液满口,不思荼水,口中上下肉色,多滞青色而不红活,或白惨黄而无红色。

按痢证一条,舒驰远先生为四纲,曰秋燥,曰时毒,曰滑脱,曰虚寒,甚为恰切。[眉批]化痰何以不用橘皮、南星、礞石、须知仲景六经方中无此品类,或者汉时尚未出此药耶一噱。

虽然如此,又当细求,而清凉之品亦不可妄用。 况又加姜、草调中,最能交通上下,故曰中也者,调和上下之枢机也。

Leave a Reply