Ugirls尤果网U411嫩模欣怡学生装撩衣露半球浴缸里白色薄纱露豪乳诱惑64P欣怡尤果网

Ugirls尤果网U411嫩模欣怡学生装撩衣露半球浴缸里白色薄纱露豪乳诱惑64P欣怡尤果网

所谓无胃气者,但得真脏脉不得胃气也。卷十八大肠腑方\痰饮第六治心上结痰饮实寒冷心闷方。

卷二十一消渴淋闭方\淋闭第二遗尿失禁,出不自知,灸阴陵泉,随年壮。一云醋和蚌蛤灰涂,干则易之。

 清酒浸之,炙令热以敷上,亦炙服之。洞下者,食不化,入咽还出。

实则生热,热则闭塞不通,上下隔绝。若无火,以刀周匝割蛇尾,截令皮断,乃将皮倒脱即出。

亦可单渍磁石服之。 淋病九部诸疾,灸足太阳五十壮。

 又方取葫荽切贴疮,灸七壮。夏加地黄五分,黄芩三分,麦冬四分,冷则去此,加干姜、桂心、川椒各三分,若不热不寒,亦不须增损,直尔服之。

Leave a Reply