xnxx日本

xnxx日本

治之以桔梗、甘草各二两炙,以水三升,煮取一升,分再服,朝暮吐脓血则瘥。 人家园圃中,或种莳。

其药夏五月正放花时,即采取,曝干,捣筛为散。今道书中有之,然修炼节度,恐非文本可详,诚不可轻饵也。

栀子解郁而性终下行,何以能吐? 秋后有花,出于枝端,红紫色,形如菊;八月、九月采其实,日干入药。

又有河北榷场及参,然俱不及上党者佳。轻狡者迟重则殆,迟重者不能轻狡,惟龟腹背自迟重,首尾四肢自轻狡,所以能治中外不相应之病。

其方云∶水香棱,味辛,微寒,无毒,性涩。甲介属金,金主攻利,气味咸寒则入阴,此二物之所同,清热坚之所以并擅;而其理各具,其用亦因而分。

《古今录验》疗卒中蛊下血如鸡肝者,昼夜出血石余,四脏皆损,惟心未毁,或鼻破待死者。其阴山有金,金精熏则生雌黄。

Leave a Reply