VOL001陈秋雨写真套图42P陈秋雨花漾

VOL001陈秋雨写真套图42P陈秋雨花漾

盖胞胎居于心肾之间,上系于心,下系于肾,胞胎之寒冷,乃心火之微,肾火之衰也。 惟大肠生痈,亦实有其故,无不成于火,火盛而不散,则郁结而成痈矣。

王妇周体痹痛,医作风治,卧箦月余,肢挛头晕。肝木过旺来克脾胃之土,而土虚不能敌肝,思得土以助脾胃,故见泥土而思食也。

此方解肝气之郁,宣脾气之困,腰脐气利,不必通任脉而任脉自通,不必达带脉而带脉自达,不必启胞胎而胞胎自启也。今先生立卢扁之帜,入孙葛之垒,使是书不胫而走,风行海内,天下望而争趋,登苍生于仁寿,甚盛事也。

 二者相较,补血重于补气,补气止有黄,其余无非补血之品,无论气血两平,阴阳交泰,易于生产。 其内以稼穑作甘之本味,急建其中气,俾中宫得强,饮食增而津液旺,以至充血生精,而复其真阴之不足。

此方用茯苓、车前以利水,紫花地丁以清热,又用金银花、牛膝补中散毒,安人有四肢之间,或头面之上,忽然生疽,头黑皮紫,疼痛异常,此阳症之毒也,治不得法,亦能杀人。远离五谷食鱼肉,罪孽深重日日积,脂垢堵塞清窍道,不遂肢体蹒跚起,更有青年贪淫欲,少阴虚寒精髓虚,脾阳郁陷精微泄,消渴之病要发作,精伤百病因而起。

族子年方舞勺,初时小便欠利,不以为意,后每溺,茎中涩痛,医作淋治,溺更点滴不少腹胀硬,卧床号叫,昼夜靡安。<篇名>汪典扬翁外孙女体弱感邪证变抽掣典翁外孙女年三岁,病经旬日,发热便泻,初服疏导药不应,忽作抽掣,复请前医视之系动惊,更加金药琥珀。

Leave a Reply