wtfpass日本

wtfpass日本

若非成,切勿误服。 力微似可多用,然多用反不见佳。

曰∶白芥可消膜膈之痰,而肾中之痰,不能消也。曰∶此正气虚之故也。

解毒去秽,除疟辟瘟,消肉消食,止吐止泻。 治女人赤白崩漏带下,暨难衣不下,疗小儿疳疾泻痢惊痫,并尿血遗溺惊风,入腹可愈。

 余注《本草》,何品不可出奇,而必取伏翼以神其说哉。火醋淬,研细末。

 久病余,胫股酸痛。乃痨瘵中必需之药,不可不先备也。

独是桃仁长于散血,而短于散邪,用之于承气汤中,毕竟散瘀结之血是或疑桃仁散血而不散邪,何以邪结之症用之,奏功如响?炮姜固正之内,未尝无治表之功。

Leave a Reply