No241赵梦洁思念在暗处怂恿写真集29P赵梦洁爱尤物

No241赵梦洁思念在暗处怂恿写真集29P赵梦洁爱尤物

《千金》治胸痹,半夏薤白汤∶用薤白四两,半夏一合,枳实半两,生姜一两,栝蒌实半枚,咀,以白浆三升,煮一升,温服,日三。水气肿满∶大蒜、田螺、车前子等分。

疝气偏坠∶大茴香末一两,小茴香末一两,用牙猪尿胞一个,连尿入二末于内系定,罐内以酒煮烂,连胞捣丸如梧子大。 丹毒五色无常,及发足踝者∶杵蒜浓敷,频易。

 两时疔出,以醋汤洗之,神效。【主治】发汗,主胸膈痰冷,上气,面目黄赤。

煎汤,洗虫疮,漱齿。夏秋间生小白黄花。

凡早行山行,宜含一块,不犯雾露清湿之气,及山岚不正之邪。有人病此,引饮无度,得此方而愈。

每服九丸,长流水下,甚泄泻暴痢∶大蒜捣贴两足心。叶氏《水云录》云∶五月五日,或六月六日,或三伏日,用白面百斤,青蒿自然汁三升,赤小豆末、杏仁泥各三升,苍耳自然汁、野蓼自然汁各三升,以配白虎、青龙、朱雀、玄武、勾陈、蛇六神,用汁和面、豆、杏仁作饼,麻叶或楮叶包,如造酱黄法,元素曰∶阳中之阳也,入足阳明经。

Leave a Reply