No5384模特佘贝拉bella三亚旅拍紫色收身衣配长裤秀完美身材诱惑写真84P佘贝拉秀人网

No5384模特佘贝拉bella三亚旅拍紫色收身衣配长裤秀完美身材诱惑写真84P佘贝拉秀人网

陷下则灸之,阳气内衰,脉不起也,不盛不虚,以病有不因血气之虚实而惟逆于经者,则当随经所在,或饮药,或刺灸以取之也,下文诸经之治,与此同义也。至其绝败,则为折毛发理、正气横倾等症,故有死无生也。

 当刺其表里二经,以泻阳明之实,补太阴之虚也。软而不溃,中有所蓄如子也。

脾胃热而胃脘寒,所以虽饥而不欲食。腹色不变,即皮浓故也,以手按其腹,随手而起者属水,而不起者属气,此固然也,然按气囊者亦随手而起,又水在肌肉之中,按而散之,猝不能聚,如按糟囊者亦而不起,故未可以起与不起为水气之的辨,但当察其皮浓色苍,或一身尽肿,或自上而下者多属气,若皮薄色泽,或肿有分界,或自下而上者多属水也。

”又曰∶“太阳病不解,转入少阳者,胁下鞭满,干呕不能食,往来寒热。小骨弱肉者,善病寒热。

补者宜留,是补之与泻,有疾留先后之异也。热伤阴血则目无所养,故令瞑目,以羞明不能开也。

数脉,一息六至,主实热,亦主真寒假热。夫柔弱者必有刚强,刚强多怒,柔者易伤也。

Leave a Reply