No4410女神芝芝Booty私房床上脱紫色轻纱长裙露蕾丝内衣迷人诱惑写真78P芝芝秀人网

No4410女神芝芝Booty私房床上脱紫色轻纱长裙露蕾丝内衣迷人诱惑写真78P芝芝秀人网

 [50]从殷门外循斜上一寸,屈膝得之,浮□穴也,故在委阳穴上一寸也。 【注】[1]惊振内障,或因击误着头脑,致脑中脑脂恶血流入睛内,日久变成内  障,左右相传,两目俱损,宜服镇肝丸还睛散。

 按、方剂:[1]乌龙膏:见凌云骨伤     [2]导气通瘀锭:见颠顶骨伤     [3]人参紫金丹:见囟骨伤     [4]八仙逍遥汤:见玉梁骨伤[1]摸者,用手细细摸其所伤之处:   <1>或骨断、骨碎、骨歪、骨整、骨软、骨硬。[3]如破损者,外以灸熨法定痛,外破者乌龙膏敷之。

注:[1]人因堕坠,血已留内,若复因大怒伤肝,其气上而不下,则留内之血  ,两相凝滞,积于胁下,而肝伤矣。但马齿苋其性寒滑,凡疮溃未合,气血未复,而又受此汗毒,必量人壮弱,用一两或五钱。

【注】[1]枣花内障者,风轮傍边,白睛之内,映出白翳,如枣花锯齿之状。然此证虽无败色,亦由脏腑发出,未可视为小毒也。

初起宜贴蟾酥饼,寒热交作,宜服黍米寸金丹,或夺命丹亦可。 [3]员利针,尖其形如氂,员而且锐,  主治虚邪客于经络而为暴痹与走注历节疼痛等病。

故使其鼻柱坏而色败,皮肤疡溃,毒风客于脉而不去,名曰疠风,今人呼为大麻风。若湿痰化成者,脓色粘白;瘀血化成者,脓色金黄;粘水风湿化成者,脓色稀白如豆汁;汗后余邪化成者,脓色或黄、或黑,稀脓秽臭;以上四证,发在肉厚处可愈,发在骨节及骨空处难痊。

Leave a Reply