No972娜尤子亮眼红唇39P娜尤子爱尤物

No972娜尤子亮眼红唇39P娜尤子爱尤物

又云西国曾验一人,见饮食入胃,胃出甜汁以化之。从颔厌循悬颅、悬厘、曲鬓、率谷,折而下行于耳后之天冲、浮白、窍阴、完骨等穴;折外上行至眉头之本神、阳白、临泣、目窗、正营、承灵、脑空等穴;循颈至风池穴,过手少阳经天牖穴之前,至肩上本经之肩井穴;从肩井穴却交出于手少阳之后,入缺盆处也。

爱附解救方如下∶解亚片毒肥皂或金鱼杵烂,或猪矢水和绞汁灌之,吐出即愈。 今夏余过武林,孟英出其曾王父秉衡公《重庆堂随笔》以相示。

 【注】列缺穴,主治咳嗽寒痰,偏正头疼,及男子淋漓,阴中疼痛,尿血精出等证。得酒磨服,治胞衣不下。

伤肌损骨,不宜多用。疑其壅气,不敢多食,然食后反觉易馁,少顷又尽啖之,其开胃健脾如此。

治盘肠生产肠干不上者。丹皮虽非热药,而气香味辛。

命速买石膏,加他药投之。水不制火,火热则筋失其刚性也而痿矣。

Leave a Reply